Tietosuojaseloste

RLO Events Oy:n tietosuojaseloste, päivitetty 30.5.2023.

Rekisterinpitäjä

RLO Events Oy (Y-tunnus 2132851-5)
Paippistentie 457
04170 Paippinen
toimisto@rloevents.fi

Risto Laine
0400 969 550
risto.laine@rloevents.fi

Rekisterin nimi

RLO Events Oy:n markkinointi-, tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään RLO Events Oy:n tuotteiden toimitukseen, suoramainontaan, myyntiin, laskutukseen, mielipide- tai markkinatutkimuksiin, sekä muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilaisuuksien, messujen sekä muiden tapahtumien ilmoittautumisten yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi laskutustietoja säilytetään viisi (5) vuotta kirjanpitolain nojalla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, markkinointiluvan antaneita tai palvelun tilanneita. Rekisteröidyn itsensä syöttämät tiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi sähköposti, puhelinnumero, ammattinimike, osoite, syntymäaika. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden yhteydessä saatetaan tiedustella tietoja markkinointiluvista ja -kielloista sekä tietoja toivotuista yhteydenpitomuodoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään RLO Eventsin palveluita.

  • RLO Events Oy:n verkkosivuilta yhteydenottolomakkeet, markkinointiarpajaiset, -kilpailut, uutiskirjeen tilauslomakkeet ja RLO Events Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista sekä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.
  • Asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Palveluiden käytön havainnointiin käytämme muun muassa evästeitä ja muita analyysitekniikoita. Palveluiden käytöstä havainnoimme muun muassa seuraavia tietoja:

  • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten esimerkiksi mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
  • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
  • Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
  • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset

RLO Events Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä RLO Events Oy:n kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös. mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot sekä vaatia häntä koskevien tietojen korjaamista, täydentämistä ja poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Scroll to Top