Konservointityöryhmä tarjoaa tärkeää tietoa alan harrastajille Classic Motorshow’ssa

(Kuva: Martti Piltz. Tämä IFA F8 1951 on säilynyt lähes alkuperäisenä eikä sitä ole tarkoituskaan entisöidä. Sen on kunnostanut konservointia mukailevilla menetelmillä ajokuntoiseksi Olavi Summanen.)

Veteraaniajoneuvoalan laajapohjainen yhteistyöryhmä kertoo painavaa asiaa ajoneuvojen konservoinnista ja museoajoneuvo-rekisteröinnistä 2.-3.5. Lahden Classic Motorshowssa.

Ajoneuvolain pykälään 24 (Museoajoneuvo) lisättiin vuoden 2014 joulukuussa, että museoajoneuvoksi hyväksytään asianmukaisesti konservoitu ajoneuvo. Veteraaniajoneuvoharrastajien museoajoneuvotarkastuksia suorittavien järjestöjen konservointityöryhmä viimeistelee parhaillaan alan yhtenäistä ohjeistoa konservoidun ajoneuvon museoajoneuvotarkastusta varten.

– Konservointityöryhmän tavoitteena on sopia konservoidulle museoajoneuvolle yhdenmukaiset kirjalliset ohjeet ja käytännöt. Kirjallisen yhdessä sovitun ohjeistuksen avulla museoajoneuvotarkastajille on selvää millainen Ajoneuvolain 24. pykälän mukainen asianmukaisesti konservoitu ajoneuvo on, kertoo tieliikennealan erikoismuseo Mobilian Martti Piltz.

Samalla museoajoneuvon konservoinnin määrittelyllä luodaan pohjaa työn alla olevalle valtakunnalliselle ajoneuvojen perinnerekisterille. Veteraaniautoihin liittyvät toimijat Suomessa ovat perustaneet laaja-alaisen ja pysyvän yhteistyöryhmän, Perinneajoneuvorekisterin asiantuntijalautakunnan, johon kuuluvat tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia, Autohistoriallinen Seura, Automuseoiden neuvottelukunta, Vanhat Velot, FHRA, Metropolia, Museovirasto, Suomen Linja-autohistoriallinen Seura, Veteraanikuorma-autoseura, Suomen Linja-autoharrastajat, Veteraanimoottoripyöräklubi, AKK-Motorsport, Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto, Liikenneturvallisuus-virasto Trafi ja Tiekonehistoriallinen seura.

– Meillä luotu tapa toimia yhteistyössä viranomaisten ja alan harrastusjärjestojen kanssa on poikkeuksellisen järjestäytynyt ja silti joustava tapa toimia asian tiimoilta. Tästä toimintatavasta muut maat voivat olla Suomelle jopa hieman kateellisia, Piltz sanoo.

Suomessa ollaan siis asian osalta erinomaisesti ajan hermolla. Vastaava tarve on kansainvälisesti muissakin maissa ja kattojärjestö FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) on luonut määritelmiä ja pitänyt esillä asioiden yhdenmukaistamisen tärkeyttä.

– Nyt Classic Motorshowssa on ensimmäinen kerta, kun pääsemme tarjoamaan tätä tietoa suoraan harrastajille. Maailmalla ja Suomessa on voimakas suuntaus, joka arvostaa aidon ja alkuperäisen säästämistä ja suojelemista, Martti Piltz kertoo.

Konservointi -osasto löytyy Classic Motorshowssa E-hallista. Osastolla on koko näyttelyn ajan tavattavissa Martti Piltz, lisäksi muita asiantuntijoita on paikalla runsaasti vaihtelevilla aikatauluilla.

Osaston yhteydessä järjestetään yleisöseminaareja, 2.5. lauantaina klo 11 ja klo 14, sekä 3.5. sunnuntaina klo 13. Seminaarien asiantuntijoina ovat Martti Piltzin lisäksi Simo J. Nieminen ja Marko Kuisma. Osastolla vierailee myös Museoviraston edustaja Hannu Matikka, joka kertoo museoajoneuvojen maastaviennistä ja siihen liittyvistä säädöksistä.

Scroll to Top